.
tulipnight:

Sacred Gupteshwor Shiva Cave by Anton Jankovoy on Flickr.